How to do when you have the accident?
เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุ ควรทำอย่างไรดี?
1
โทรแจ้งศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 1352
เมื่อเจ้าหน้าที่รับสาย บอกเลยคะว่า “แจ้งอุบัติเหตุ” และตามด้วยข้อมูล เหล่านี้
 • ชื่อและนามสกุล ผู้ขับขี่
 • เลขที่กรมธรรม์(ถ้ามี) ทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น สีรถ
 • วัน เวลาที่เกิดเหตุ
 • ลักษณะการเกิดเหตุ
 • สถานที่เกิดเหตุ เอาให้ชัดนะคะ บอกจุดสังเกตด้วยยิ่งดีเลย
 • เบอร์โทรศัพท์ เพื่อทางเราจะได้ติดต่อกลับไปหาท่านได้
2
รอเจ้าหน้าที่ ณ จุดเกิดเหตุ
หลังจากโทรแจ้ง 1352 ของเราแล้ว ภายใน 10 นาที จะมีเจ้าหน้าที่ของทีเอสไอ ติดต่อกลับมาหาท่าน เพื่อแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ ที่จะมาให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ
3
ถ่ายรูปไว้ก่อนแยกย้ายทุกครั้ง
หากต้องการแยกย้ายรถ ถ้าลักษณะเหตุชัดเจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมรับผิดให้ถ่ายรูปไว้และหลบเข้าข้างทางและหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้แจ้งตำรวจมาฉีดพ่นสเปรย์ก่อนหรือหากไม่สะดวกรอตำรวจให้ถ่ายรูปไว้ก่อนแยกย้ายทุกครั้ง
4
เตรียมเอกสารไว้รอเจ้าหน้าที่
ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เดินทางมาให้บริการ ท่านสามารถเตรียมเอกสารไว้รอก่อนก็ได้คะ เพื่อความรวดเร็ว เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ ใบขับขี่ สำเนาทะเบียนรถ หน้าตารางกรมธรรม์(ถ้ามี) สิ่งที่สำคัญในระหว่างรอท่านควรยืนหรือนั่งรอในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
5
เมื่อพนักงานมาถึง ท่านจะได้รับบริการดังนี้
เมื่อพนักงานมาถึง ท่านจะได้รับการบริการ ดังนี้
 • เจ้าหน้าที่แนะนำตัว
 • ตรวจสอบเอกสารที่ท่านได้เตรียมไว้
 • เริ่มดำเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุ เมื่อเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับเอกสาร 1 ฉบับ เราเรียกว่า “ใบรับรองความเสียหาย” พร้อมแนะนำศูนย์บริการหรืออู่ในเครือของทีเอสไอ ที่ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อม
 • หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุได้ ก่อนรับเอกสารทุกครั้ง
6
นำเอกสารไปที่ศูนย์บริการหรืออู่เมื่อนำรถเข้ามาซ่อม
เมื่อท่านนำรถเข้าซ่อมให้นำเอกสาร ไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ ดังนี้
 • ใบรับรองความเสียหาย
 • สำเนาใบขับขี่
 • สำเนาทะเบียนรถ
เบอร์ฉุกเฉิน อีกหนึ่งความห่วงใย จาก ที เอส ไอ
แจ้งปัญหาจราจร
1137 / 1644
เมื่อพบเห็นอุบัติเหตุ หรือต้องการขอความช่วยเหลืออื่นๆ
ติดต่อ จ.ส.100 โทร.1137, สวพ.91 โทร.1644
ศูนย์กู้ชีพนเรนทร
1669
กรณีมีผู้บาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือมีผู้เสียชีวิต
ติดต่อศูนย์กู้ชีพนเรนทร โทร.1669
ตำรวจทางหลวง
1193
เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
ติดต่อตำรวจทางหลวง โทร.1193
เพิ่มเติมเพื่อการจัดการอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง
ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ เรียกว่าเคลมสด หรือเคลมมีคู่กรณี แจ้ง ที เอส ไอ ในทันที ให้ประเมินคร่าวๆ ว่าเราคือรถประกันประกันเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด
รถประกันเป็นฝ่ายถูก
 • ควรให้คู่กรณียอมรับผิดโดยการลงชื่อในใบคำขอยอมรับผิดก่อน แล้วจึงเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
 • ควรจดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ขับขี่และ เจ้าของรถยนต์ในกรณีที่เจ้าของรถยนต์ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่เอง
 • หากเป็นประกันภัยประเภท 3 (คุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อบุคคล ภายนอก) บริษัทประกันภัยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือ สถานีตำรวจ (หากมีความจำเป็น)
รถประกันเป็นฝ่ายผิด
 • ให้เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ให้แก่คู่กรณี (หากคู่กรณีร้องขอ)
 • เคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
 • ควรรอเจ้าหน้าที่จากที เอส ไอไปถึงและให้คำแนะนำแก่ท่าน ไม่ควร เซ็นต์เอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี
ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ว่าใครผิดถูกต้องมีคนกลางคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
 • รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและทำเครื่องหมายบริเวณอุบัติเหตุ แล้วเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
ในกรณีที่ทั้งรถประกันและคู่กรณีได้ทำประกันภัยประเภท 1
     เรียกว่า “ชนแล้วแยก แจกใบเหลือง”
     ใบเหลือง คือ สัญญาสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน(Knock for Knock) แปลให้เข้าใจง่ายๆว่า
     ต่างคนต่างซ่อม
หากใช้วิธีการแลกใบเหลือง ให้ดำเนินการ ดังนี้
 • ต้องเป็นการประกันภัยรถยนต์ 4 ล้อและทำประกันภัยประเภท 1 เท่านั้น(ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถบรรทุก)
 • ตรวจดูรายละเอียดในใบเหลือง ว่าตรงกับรถคู่กรณีหรือไม่ และ หมดอายุหรือไม่
 • กรณีตกลงกันได้ ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดให้ลงชื่อในเอกสาร โดยฝ่ายถูกลงชื่อที่ช่องฝ่ายถูก ฝ่ายผิดลงชื่อที่ช่องฝ่ายผิด จากนั้นแลกเปลี่ยนเอกสารและเคลื่อนย้าย โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • กรณีตกลงกันไม่ได้ว่าฝ่ายใดผิดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำเครื่องหมายแล้ว เคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุหรือแจ้งที เอส ไอ เพื่อทำการสำรวจอุบัติเหตุและสภาพความเสียหาย
 • ติดต่อขอรับใบเหลืองใหม่เพื่อไว้ใช้ในคราวต่อไปจากที เอส ไอ
กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 1
 • ให้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยด่วน
 • แสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบว่ามีประกันพรบ.
 • อย่าตกลงค่าเสียหายกับคู่กรณี โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของที เอส ไอ
 • แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีเรื่องถึงสถานีตำรวจ
กรณีรถประกันถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี
     พยายามจดจำทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น สี และแจ้งสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อลงบันทึกประจำวัน
รู้กฎหมายไว้สักนิดเพื่อประโยชน์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 1. กรณีที่ท่านเป็นฝ่ายผิด ท่านต้องรับผิดทางอาญา ส่วนทางแพ่งบริษัทประกันภัย จะรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 2. หากท่านถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจและได้ซื้อความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ไว้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย เพื่อนำหลักทรัพย์มาขอประกันตัวตามวงเงิน ที่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้
 3. พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ควบคุมตัวท่านไว้ หากไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
 4. หากเกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนี ตามกฎหมายจะสันนิษฐานว่าท่านเป็นฝ่ายผิด