ลูกค้าองค์กร

Solution เพื่อธุรกิจ SMEs

รายละเอียดความคุ้มครอง

ปลดล็อคทุกความเสี่ยงธุรกิจเอสเอ็มอีที่จะให้ความคุ้มครองต่อความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของธุรกิจ ความรับผิดตามกฎหมายรวมถึงผลประโยชน์ความคุ้มครองต่อพนักงานในธุรกิจของตนเอง TSI จึงเตรียมความพร้อมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มสตาร์ทอัพ กลุ่มเจ้าของธุรกิจส่วนตัว รวมไปถึงธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดกลาง หรือบริษัทที่มีพนักงานประจำ ไม่เกิน 100 คน