ลูกค้าบุคคล

ประกันภัยจักรยาน

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุจากการปั่นจักรยาน สำหรับคนรักจักรยาน
TSIBIKEคุ้มครองจักรยานเสียหายถูกขโมยพิเศษ!บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละxบาทชดเชยรายได้สูงสุด x0,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง