"การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน"

เพราะธุรกิจของท่านต้องการความมั่นคง เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด การทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะช่วยบรรเทาความเสียหายและทำให้ธุรกิจของท่านดำเนินต่อไปได้

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประเภทธุรกิจที่สามารถทำประกันภัยได้

อาคารสูง อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ อาคารพักอาศัยคอนโดมิเนียม อาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โชว์รูม คลังสินค้า ฯลฯ

 

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

  • สิ่งปลูกสร้าง อาคาร รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบปะปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

  • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์สำนักงาน

  • สต๊อกสินค้าต่างๆ รวมถึงสต็อกวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป และสต็อกบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

ภัยที่ให้ความคุ้มครอง

  • ความเสียหายจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม), การรั่วของเครื่องพรมน้ำอัตโนมัติ
  • ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
  • ภัยระอุที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัย และ/หรือไม่มีการลุกไหม้หรือการระเบิด
  • การโจรกรรม การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์
  • ความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอกอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309

แฟกซ์ 0-22677285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th