"การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ"

คุ้มครองความเสียหาย ของสินค้าขณะที่ขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ และยังขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย

รายละเอียดความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง

การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่เกิดจาก

CLAUSE A

CLAUSE B

CLAUSE C

 • อัคคีภัย ภัยระเบิด

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำ หรือตกราง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • การขนส่งสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • การเสียสละในความเสียหายทั่วไปGeneral Average

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • การโยนสินค้าลงทะเล(Jettison) ในขณะที่
  เรือประสบภัย

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
  หรือบรรเทาความเสียหาย

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 •  แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • สินค้าคลื่นซัดตกจากเรือ

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือหรือระหว่างถ่ายลำเรือ

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือหรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • เปียกน้ำฝน

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 •  การกระทำโดยเจตนาร้ายของบุคคลอื่นๆ

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • การปล้นโดยโจรสลัด

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • การลักขโมย

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

เมื่อสินค้าเคลื่อนออกจากโกดังหรือสถานที่เก็บสินค้า ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเริ่มเดินทาง และให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดการขนส่งตามปกติและสิ้นสุดเมื่อ
-ส่งถึงโกดังของผู้รับสินค้าหรือโกดังปลายทาง หรือสถานที่เก็บสินค้า ณ ปลายทางที่ระบุไว้

-ส่งถึงโกดังหรือสถานที่เก็บสินค้าอื่น ณ ปลายทางที่ระบุไว้ ซึ่งผู้เอาประกันภัยเลือกใช้เป็น

 1. ที่เก็บสินค้านอกเหนือเส้นทางขนส่งตามปกติ หรือ
 2. ที่จัดสรรหรือแจกจ่ายสินค้า
 3. เมื่อครบ 60 วัน หลังจากขนสินค้าลงจากเรือเดินทะเล ณ ท่าปลายทาง

 

 

 

สิทธิประโยชน์

ได้รับความคุ้มครองจากการเสี่ยงภัยในระหว่างการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทาง เรือ ทางอากาศ ทางบก ผู้ทำประกันภัยจะได้รับความมั่นใจในตัวสินค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขดังกล่าวที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309
แฟกซ์ 0-2267-7285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th