"การประกันภัยการเดินทาง"

อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทาง การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง จึงจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องเดินทาง
เป็นการชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง เพื่อทำธุรกิจ เพื่อทัศนาจร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท่านจะได้รับ
ความคุ้มครองในกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วย

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

TA1

TA2

TA3

TA4

1. การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสีย มือ เท้า
และสายตาจากอุบัติเหตุ

100,000

300,000

500,000

1,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

10,000

30,000

50,000

100,000

3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

100,000

300,000

500,000

1,000,000

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

150,000

250,000

500,000

 

Days

TA1

TA2

TA3

TA4

1

16

48

79

158

3

31

140

153

305

5

42

126

209

418

7

47

140

232

463

10

54

160

265

531

14

66

197

328

654

17

73

217

361

722

21

84

251

418

835

24

92

275

458

914

27

100

299

496

993

31

111

332

553

1,105

เงื่อนไขในการรับประกันภัย
  1. กรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์ แข่งรถหรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกี ชกมวย เป็นต้น

  2. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309

  แฟกซ์ 0-2267-7285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th