เบอร์ฉุกเฉิน อีกหนึ่งความห่วงใย จาก ที เอส ไอ
แจ้งปัญหาจราจร
1137 / 1644
เมื่อพบเห็นอุบัติเหตุ หรือต้องการขอความช่วยเหลืออื่นๆ
ติดต่อ จ.ส.100 โทร.1137, สวพ.91 โทร.1644
ศูนย์กู้ชีพนเรนทร
1669
กรณีมีผู้บาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือมีผู้เสียชีวิต
ติดต่อศูนย์กู้ชีพนเรนทร โทร.1669
ตำรวจทางหลวง
1193
เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
ติดต่อตำรวจทางหลวง โทร.1193