เกี่ยวกับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

TSI Insurance พบปะตัวแทน โบรกเกอร์จังหวัดภูเก็ต

คุณเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกันภัย บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance พบปะตัวแทนนายหน้าประกันภัย โบรกเกอร์ประกันภัยในจังหวัดภูเก็ต เพื่อกระชับความสัมพันธ์และพูดคุยถึงแนวทางการขยายงานรับประกันภัยร่วมกัน