TSI Insurance ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงาน คปภ.

 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อบริการให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตามจุดบริการคปภ. 6 สาขาได้แก่ อยุธยา นครราชสีมา ขอนแก่น นครปฐม ชลบุรี และ อุดรธานี