ชาว TSI ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณสันติ ปิยะทัต

โอกาสนี้ ชาว TSI ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณสันติ ปิยะทัต (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI ในฐานะประธานการจัดงาน “นิติศาสตร์รำลึก 2561” และยังได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “เกียรติภูมินิติโดม” จากคุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดโดยสมาคมนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรางวัลดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเชิดชูศิษย์เก่าจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากศิษย์เก่าอันเป็นบุคคลที่สร้างความภาคภูมิใจของแต่ละรุ่น อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อส่วนรวมหรือเสียสละเพื่อรุ่น ซึ่งไม่จำกัดว่าต้องมีบทบาทหน้าที่ในแวดวงนิติศาสตร์เท่านั้น สำหรับพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัลดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรก