TSI แสดงความยินดีเลขาธิการ กอช.คนใหม่

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. คนใหม่ ณ สำนักงาน กอช.เมื่อเร็วๆนี้