TSI สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน 1

เปิดศักราชใหม่ 2561 คณะผู้บริหารบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI นำโดยนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการบริหาร นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม กรรมการ และนางสุวรา เชิดสงวน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่พร้อมแนะนำทีมผู้บริหารแก่สื่อมวลชนหลายสำนักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน