ที เอส ไอ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยยานพาหนะ

 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด มหาชน ได้รับเชิญจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดอบรมเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยยานพาหนะให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัย ทั้งในส่วนของความคุ้มครอง และหลักปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ และยังแนะนำวิธีการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย โดยมี ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด มหาชน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา