ที เอส ไอ จัดสัมมนากิจกรรม Awaken the selling power

               

 

            บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จัดสัมมนากิจกรรม  Awaken the selling power สำหรับพนักงานฝ่ายขยายงานการตลาด ได้รับเกียรติจากคุณสถาพร เปาทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คุณอารยา แสงเงิน ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์, คุณกิตติศัพท์ ขจรอำไพสุข ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกิจการสาขา, คุณดุษฎี หล่อคุณธรรม ผู้จัดการฝ่ายขยายงานตัวแทนนายหน้า  ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา

               ทั้งนี้ กิจกรรม Awaken the selling power  จัดขึ้นเพื่อปลุกพลังในตัวพนักงาน และเพิ่มศักยภาพทางด้านการขาย เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในฝ่าย เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข