ที เอส ไอ ส่งต่อความสุขให้น้องๆ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งต่อความสุขให้น้อง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ บริจาคเงิน
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ชุดเครื่องเขียน หนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา (ลูกบาส, ลูกบอล, ลูกวอลเลย์บอล, ตะกร้อ, ปิงปอง และเปตอง) ตุ๊กตา ขนม และนม
พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

            ทั้งนี้ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคให้กับเด็กๆ และโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
เพื่อโอกาสในการได้รับการศึกษาที่ดี และการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น