ที เอส ไอ มอบข้าวสารให้กับทหาร ตำรวจ อส.จังหวัดยะลา และสภากาชาดเบตง

  

 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนองนโยบายรัฐซื้อข้าวช่วยชาวนา ซื้อข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง หรือ 1 ตัน
มอบให้กับทหาร ตำรวจ อส.จังหวัดยะลา และสภากาชาดเบตง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และพี่น้องตำรวจ ทหาร สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยมีนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดยะลาและนายอำเภอเบตง เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา