ที เอส ไอ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี 2559 ณ วัดบางเสาธง

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2559 ทั้งผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบกลองและระฆัง และนำร้านอาหารไปร่วมในงาน
โดยยอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 236,316  บาท  ณ วัดบางเสาธง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

รวมภาพกิจกรรม