ที เอส ไอ มอบสินไหมกว่า 2 แสนบาท

 

นายอานัส จีบเจือ พนักงานสินไหม ประจำเขตภาคตะวันออก เป็นผู้แทนบริษัทฯ ไปมอบสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 297,235 บาท
ให้แก่ คุณม่อน หมอนม่วน ผู้รับผลประโยชน์ เป็นค่าปลงศพ นายบุญทะวี หมอนม่วน ผู้เอาประกันจ.สระแก้ว ในเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา