How to do when you have the accident?
เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุ ควรทำอย่างไรดี?
อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มาเรืียนรู้ขั้นตอนง่ายๆเมื่อเกิดอุบัติเหตุกันเถอะ
1
โทรแจ้งศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 1352
เมื่อเจ้าหน้าที่รับสาย บอกเลยคะว่า “แจ้งอุบัติเหตุ” และตามด้วยข้อมูล เหล่านี้
  • ชื่อและนามสกุล ผู้ขับขี่
  • เลขที่กรมธรรม์(ถ้ามี) ทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น สีรถ
  • วัน เวลาที่เกิดเหตุ
  • ลักษณะการเกิดเหตุ
  • สถานที่เกิดเหตุ เอาให้ชัดนะคะ บอกจุดสังเกตด้วยยิ่งดีเลย
  • เบอร์โทรศัพท์ เพื่อทางเราจะได้ติดต่อกลับไปหาท่านได้
2
รอเจ้าหน้าที่ ณ จุดเกิดเหตุ
หลังจากโทรแจ้ง 1352 ของเราแล้ว ภายใน 10 นาที จะมีเจ้าหน้าที่ของทีเอสไอ ติดต่อกลับมาหาท่าน เพื่อแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ ที่จะมาให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ
3
เตรียมเอกสารไว้รอเจ้าหน้าที่
ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เดินทางมาให้บริการ ท่านสามารถเตรียมเอกสารไว้รอก่อนก็ได้คะ เพื่อความรวดเร็ว เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ ใบขับขี่ สำเนาทะเบียนรถ หน้าตารางกรมธรรม์(ถ้ามี) สิ่งที่สำคัญในระหว่างรอท่านควรยืนหรือนั่งรอในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
4
เมื่อพนักงานมาถึง ท่านจะได้รับบริการดังนี้

เมื่อพนักงานมาถึง ท่านจะได้รับการบริการ ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่แนะนำตัว
  • ตรวจสอบเอกสารที่ท่านได้เตรียมไว้
  • เริ่มดำเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุ เมื่อเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับเอกสาร 1 ฉบับ เราเรียกว่า “ใบรับรองความเสียหาย” พร้อมแนะนำศูนย์บริการหรืออู่ในเครือของทีเอสไอ ที่ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อม
  • หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุได้ ก่อนรับเอกสารทุกครั้ง
5
ถ่ายรูปไว้ก่อนแยกย้ายทุกครั้ง
หากต้องการแยกย้ายรถ ถ้าลักษณะเหตุชัดเจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมรับผิดให้ถ่ายรูปไว้และหลบเข้าข้างทางและหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้แจ้งตำรวจมาฉีดพ่นสเปรย์ก่อนหรือหากไม่สะดวกรอตำรวจให้ถ่ายรูปไว้ก่อนแยกย้ายทุกครั้ง