คุ้มครองอุ่นใจ ไปกับไทยเศรษฐกิจ

ประกันภัยรถยนต์

1

ประกันภัยรถยนต์

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ TSI พร้อมเสริมความมั่นใจปลอดภัยในทุกการขับขี่ให้ได้รับความ คุ้มครองจากการประกันภัยทั่วทุกคน ผู้รับประโยชน์หรือผู้ซื้อกับบริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภทดังนี้

ดูรายละเอียด
ประกันอุบัติเหตุ

2

ประกันอุบัติเหตุ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครอง กรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุ ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย การเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมถึงกรณีรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยพิจารณาจ่ายค่าสินไหมอย่างเป็นธรรม

ดูรายละเอียด
ประกันภัยการเดินทาง

3

ประกันภัยการเดินทาง

TSI ประกันภัยการเดินทาง ตอบโจทย์ทุกทริปของคุณอย่างมั่นใจ ปลอดภัยด้วย ประกันภัยการเดินทางที่ปกป้องทั้ง ชีวิต ทรัพย์สิน และโปรแกรมท่องเที่ยวของคุณ ต้อนรับทางเลือกใหม่ที่คุ้มครองได้มากกว่า

ดูรายละเอียด
ประกันภัยจักรยาน

4

ประกันภัยจักรยาน

ประกันอุบัติเหตุจากการปั่นจักรยาน สำหรับคนรักจักรยาน TSIBIKEคุ้มครองจักรยานเสียหายถูกขโมย

ดูรายละเอียด
ประกันภัยบ้านและคอนโด

5

ประกันภัยบ้านและคอนโด

“TSI ประกันภัยเจ้าบ้านเป็นสุข" มอบความคุ้มครองที่เหนือกว่าอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยทั่วไปให้ความคุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน และเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านที่คุ้มครองครบทุกภัย เช่น อุบัติเหตุจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ควัน ภัยเนื่องจากน้ำ ลูกเห็บ ลมพายุ แผ่น ดินไหว น้ำท่วม รวมถึงความคุ้ม ครองอื่นๆ เช่น การโจรกรรม ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า กระจก และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ดูรายละเอียด
ประกันภัยบ้านหรู

6

ประกันภัยบ้านหรู

TSI ประกันภัยบ้านหรู ประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยจากไฟไหม้และภัย เพิ่ม เติม เช่น ลมพายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม การลัดวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้น ทรัพย์ และการเสียชีวิต ที่เกิดจากไฟไหม้ภายในสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงคุ้มครองความรับผิด ชอบต่อบุคคลภายนอก

ดูรายละเอียด
ประกันอัคคีภัย

7

ประกันอัคคีภัย

TSI ประกันภัยอัคคีภัยครอบคลุมค่าที่พักชั่วคราว เมื่อบ้านเกิดไฟไหม้หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังคุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากความร้อน หรือควัน อัน เป็นผลมาจากเพลิงไหม้ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ เช่น การทำลายบ้านข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้ไฟลุกลามออกไปอีกด้วย

ดูรายละเอียด