ติดต่อเรา

ไทยเศรษฐกิจ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่


160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 0-2630-9055, 0-2630-9111 (อัตโนมัติ 70 คู่สาย)
แฟกซ์: 0-2237-4621, 0-2237-4624
อีเมล: webmaster@tsi.co.th

คุณเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง
โทร: 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 307
อีเมล: sermsak.hon@tsi.co.th

คุณอารยา แสงเงิน
โทร: 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 313
อีเมล: araya.sae@tsi.co.th

คุณเรืองฤทธิ์ ทบแก้ว
โทร: 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 321
อีเมล: rueangrit.tho@tsi.co.th

คุณวรฐ ชูสวัสดิ์
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 137
อีเมล varot.chu@tsi.co.th

คุณจิราวรรณ ดอกบัว
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 309
อีเมล jirawan.dok@tsi.co.th

คุณจิราวรรณ ดอกบัว
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 309
อีเมล jirawan.dok@tsi.co.th

คุณชลดา สวัสดิ์ประสิทธิ์
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 234
อีเมล marine1.dep@tsi.co.th

คุณวรรณรัตน์ อธิคมอำนวย
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 225
อีเมล wannarat.ati@tsi.co.th

คุณศรินภัสร์ วัฒนาเกษมศิลป์
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 536
อีเมล sarinpasr.wat@tsi.co.th

คุณรัตติกาล มณฑนม
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 304
อีเมล rattikarn.mon@tsi.co.th

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1352 ตลอด 24 ชั่วโมง