ติดต่อเรา

ไทยเศรษฐกิจ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

เลขที่ 87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 15
ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   
กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-853-8888 
โทรสาร: 02-853-8889

คุณเรืองฤทธิ์ ทบแก้ว
โทร: 0-2853-8888 ต่อ 8113
อีเมล: rueangrit.t@tsi.co.th

คุณนริสรา กัลยาณธรรม
โทร: 0-2853-8888 ต่อ 8114
อีเมล: narisra.k@tsi.co.th

 

คุณวรฐ ชูสวัสดิ์
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 137
อีเมล varot.c@tsi.co.th

คุณพรภินันท์ กิ่งพวง
โทร 0-2853-8888 ต่อ 8127
อีเมล pornpinun.k@tsi.co.th

 

คุณพรภินันท์ กิ่งพวง
โทร 0-2853-8888 ต่อ 8127
อีเมล pornpinun.k@tsi.co.th

 

คุณวรรณรัตน์ อธิคมอำนวย
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 527
อีเมล wannarat.a@tsi.co.th

คุณศรินภัสร์ วัฒนาเกษมศิลป์
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 536
อีเมล sarinpasr.w@tsi.co.th

คุณพรภินันท์ กิ่งพวง
โทร 0-2853-8888 ต่อ 8127
อีเมล pornpinun.k@tsi.co.th

 

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1352 ตลอด 24 ชั่วโมง